.
 

CHARITATIVNÍ PSÍ ZÁVODY V BULL SPORTECH

GOT Bull Show je zapsaný spolek pořádající
veřejné benefiční kynologické akce pro plemena typu bull
a jejich křížence.

 

Našich závodu se mohou účastnit nejen psi typu bull,
ale i psi bez průkazu původu.

 

Výtěžek z každého závodu je věnován vybranému
nemocničnímu oddělení v České republice.

 

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
WEIGHT PULLING | HIGH JUMP | CARPETMILL | WEIGHT DRAG PULL

LONG JUMP | A-FRAME | PUPPY RUN

 

 

GAME OF THRONES VI. BULL SHOW ZAČÍNÁ ZA
261d 17h 0m 34s

 

 

 

Vytvořte si  web zdarma